Census – HH Mobile Officer

Blog

Ydych chi am chwarae eich rhan yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein swyddogion yn cyfrannu at lwyddiant cyffredinol y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys ymweld ag eiddo gwahanol mewn ardal benodol, a hynny sawl gwaith weithiau. Y nod yw gwneud pobl yn ymwybodol o’r rheswm pam mae’r cyfrifiad yn bwysig a darparu gwybodaeth sy’n sicrhau bod ein cofrestr o gyfeiriadau yn gyfredol.

Fel swyddog symudol y cyfrifiad, mewn ardal benodol, byddwch yn rhan o dîm o hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad, a byddwch yn atebol i arweinydd tîm y cyfrifiad. Prif ddiben eich rôl fydd annog y bobl yn eich ardal i gwblhau holiadur ar-lein Cyfrifiad 2021. Byddwch yn cael llwyth gwaith dyddiol o gyfeiriadau nad ydynt wedi cyflwyno holiadur y cyfrifiad eto, a bydd angen cynnal ymweliad dilynol i’w cefnogi a’u hannog i’w gwblhau. Byddwch yn helpu preswylwyr i ddeall pwysigrwydd y cyfrifiad, a’r rôl hanfodol sydd ganddynt i sicrhau ei fod yn llwyddiant. Byddwch yn eu helpu i oresgyn unrhyw wrthwynebiadau neu rwystrau a allai fod ganddynt sy’n eu hatal rhag ei gwblhau, gan eu helpu eich hun neu eu cyfeirio at gymorth sydd ar gael. Byddwch yn cynorthwyo pobl i gwblhau eu holiaduron, naill ai ar garreg y drws neu mewn digwyddiadau cwblhau. Byddwch yn gweithio gyda rheolwyr ymgysylltu’r cyfrifiad i gefnogi ymgysylltiad ehangach mewn digwyddiadau cymunedol yn ôl yr angen.

Diben

 • cynyddu cyfraddau ymateb y cyfrifiad
 • datblygu enw da’r cyfrifiad

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Live Jobs

Show All

learnliveuk.com is operated by Learn Live Limited registered in England under company number 08812253, whose registered address is Eaton Ave, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA

Email Us


  FAQs

  Contact Us


   Help

   For best results please use Google Chrome on a PC/Laptop or Safari/Firefox on a tablet device.

   If you have any technical difficulties please email bookings@learnliveuk.com or call the Learn Live team on 01257 446010

   Terms & conditions

   You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@learnliveuk.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

   Privacy Policy

   I have previously registered.


   I need to register.
   Register Now


   YES, IT'S FREE


    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]