Census – HH Officer

Blog

Ydych chi am chwarae eich rhan yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein swyddogion yn cyfrannu at lwyddiant cyffredinol y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys ymweld ag eiddo gwahanol mewn ardal benodol, a hynny sawl gwaith weithiau. Y nod yw gwneud pobl yn ymwybodol o’r rheswm pam mae’r cyfrifiad yn bwysig a darparu gwybodaeth sy’n sicrhau bod ein cofrestr o gyfeiriadau yn gyfredol.

Fel wyneb cyfeillgar y cyfrifiad, mae’n bwysig eich bod yn gallu ymgysylltu â phobl o bob cefndir. Byddwch yn mwynhau  bod yn rhan o dîm agos a chefnogol. Byddwch hefyd yn gwybod sut i ddefnyddio ffonau clyfar ac yn gallu gweithio oriau hyblyg. Rydych hefyd yn gyfforddus yn gweithio’n annibynnol, yn wydn ac mae gennych fynediad dibynadwy i drafnidiaeth. Gallai iaith wahanol fod yn ddefnyddiol. Y naill ffordd neu’r llall, mae gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu i feithrin ymddiriedaeth. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn dilyn ein prosesau ac yn cadw’r wybodaeth rydych yn ei chasglu yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

Diben

 • cynyddu cyfraddau ymateb y cyfrifiad
 • datblygu enw da’r cyfrifiad

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Live Jobs

Show All

learnliveuk.com is operated by Learn Live Limited registered in England under company number 08812253, whose registered address is Eaton Ave, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA

Email Us


  FAQs

  Contact Us


   Help

   For best results please use Google Chrome on a PC/Laptop or Safari/Firefox on a tablet device.

   If you have any technical difficulties please email bookings@learnliveuk.com or call the Learn Live team on 01257 446010

   Terms & conditions

   You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@learnliveuk.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

   Privacy Policy

   I have previously registered.


   I need to register.
   Register Now


   YES, IT'S FREE


    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]