Register Now

Please feel free to leave a question in the chat and an Apprenticeships Wales representative will be in touch.

LIVE CHAT

Apprenticeships Wales

Apprenticeships Wales

Do you want to earn while you learn?  Find out more about Apprenticeships and Traineeships today!

Hoffech chi ennill cyflog wrth ddysgu? Cyfle i gael gwybod mwy am Brentisiaethau a Hyfforddeiaethau heddiw!

 

 

Apprenticeships – What is an apprenticeship? Why choose to do an apprenticeship? How much will I get paid? Do you get holiday pay? What do employers look for in an apprentice?

Apprenticeships in Wales are jobs that include recognised qualifications and job-specific skills.  Apprenticeships are open to anyone from the age of 16, including those with a disability, health condition or learning difficulty. There is no upper age limit. As an apprentice you’ll gain respect and independence, earning your own wage whilst studying with a trusted training provider, college or university. Apprenticeships are available in a wide range of job roles and allow you to gain hands-on experience and the skills you’ll need to progress in your chosen field.

Prentisiaethau – Beth yw prentisiaeth? Pam ddylech chi ddewis gwneud prentisiaeth? Faint fydd fy nghyflog? Ydych chi’n cael tâl gwyliau? Beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn prentis?

Yng Nghymru, mae Prentisiaethau yn swyddi sy’n cynnwys cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy’n benodol i swydd. Mae Prentisiaethau yn agored i unrhyw un 16 oed a throsodd, gan gynnwys pobl ag anableddau, cyflwr iechyd neu anawsterau dysgu. Nid oes terfyn oedran uchaf. Os byddwch yn brentis, byddwch yn ennill parch ac annibyniaeth ac yn ennill cyflog hefyd wrth astudio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy, coleg neu brifysgol. Mae prentisiaethau ar gael mewn amrywiaeth eang o swyddi gan roi cyfle i gael profiad ymarferol ac i fethrin y sgiliau angenrheidiol i symud ymlaen yn eich dewis faes.

Traineeships – What is a traineeship? How much will I get paid? Do you get holiday pay? Do you do qualifications? Finding the right job for you.

If you are between 16-18 and still undecided about what you want to do, Traineeships could be for you. It is a learning programme that gives you the skills needed to get a job or progress to further learning or an apprenticeship in the future. A Traineeship gives you the opportunity to have a taste of a job you might be interested in before you commit to a course or apprenticeship. You’ll be paid for doing a Traineeship and you’ll receive support from your employer to develop your skills and knowledge further. 

Hyfforddeiaethau – Beth yw hyfforddeiaeth? Faint fydd fy nghyflog? Ydych chi’n cael tâl gwyliau? Ydych chi’n ennill cymwysterau? Dod o hyd i’r swydd iawn i chi.

Os ydych rhwng 16 a 18 oed ac yn dal yn ansicr beth yr hoffech ei wneud, gallai Hyfforddeiaeth fod yn addas i chi. Rhaglen ddysgu ydyw sy’n darparu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i gael swydd neu i fynd ymlaen i ddysgu pellach neu i brentisiaeth yn y dyfodol. Mae Hyfforddeiaeth yn gyfle i gael profiad o swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi cyn i chi ymrwymo i gwrs neu brentisiaeth. Cewch eich talu am wneud Hyfforddeiaeth a bydd eich cyflogwr yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth.

 

For more information please visit our website now!

Download
Earn while you learn - useful links

Register now for Apprenticeships Wales

Register now

Live Jobs

Show All

learnliveuk.com is operated by Learn Live Limited registered in England under company number 08812253, whose registered address is Eaton Ave, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA

Email Us


  FAQs

  Contact Us


   Help

   For best results please use Google Chrome on a PC/Laptop or Safari/Firefox on a tablet device.

   If you have any technical difficulties please email bookings@learnliveuk.com or call the Learn Live team on 01257 446010

   Terms & conditions

   You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@learnliveuk.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

   Privacy Policy

   I have previously registered.


   I need to register.
   Register Now


   YES, IT'S FREE


    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]