Gyrfa Cymru – Mentor STEM

Blog

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni’r cylch gwaith a bennir gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd annibynnol, diduedd a dwyieithog i bobl o bob oedran yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw y dylai pob person ifanc allu symud yn rhwydd ac yn llwyddiannus i mewn i waith ac y dylai oedolion gael eu hysbrydoli i fod yn gyfrifol am eu gyrfaoedd.

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a chyflogwyr STEM er mwyn helpu i ganfod sut y gallant ymgysylltu â’r byd addysg a chodi ymwybyddiaeth dysgwyr o natur newidiol y byd gwaith, y sgiliau sydd eu hangen a’r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y maes STEM?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu, yn sefydlu ac yn cynnal cysylltiadau cadarnhaol â rhwydwaith o gyflogwyr a’u cyrff proffesiynol i gefnogi’r broses o gyflwyno gwasanaethau cysylltu â chyflogwyr i ysgolion ar draws Gogledd-orllewin Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio gyda llwyth achosion cyfranogwyr Blwyddyn 7-13 ym mhob ysgol i godi eu hymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sy’n codi o fewn y maes STEM.

Mae’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

am fwy o wybodaeth cliciwch yma nawr!

Live Jobs

Show All

learnliveuk.com is operated by Learn Live Limited registered in England under company number 08812253, whose registered address is Eaton Ave, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA

Email Us


  FAQs

  Contact Us


   Help

   For best results please use Google Chrome on a PC/Laptop or Safari/Firefox on a tablet device.

   If you have any technical difficulties please email bookings@learnliveuk.com or call the Learn Live team on 01257 446010

   Terms & conditions

   You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@learnliveuk.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

   Privacy Policy

   I have previously registered.


   I need to register.
   Register Now


   YES, IT'S FREE


    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]